Een belastingparadijs kunnen we u niet garanderen, maar wel uw rots in de fiscale branding!
Een belastingparadijs kunnen we u niet garanderen, maar wel uw rots in de fiscale branding!
Een belastingparadijs kunnen we u niet garanderen, maar wel uw rots in de fiscale branding!
Een belastingparadijs kunnen we u niet garanderen, maar wel uw rots in de fiscale branding!
Een belastingparadijs kunnen we u niet garanderen, maar wel uw rots in de fiscale branding!
Een belastingparadijs kunnen we u niet garanderen, maar wel uw rots in de fiscale branding!
Een belastingparadijs kunnen we u niet garanderen, maar wel uw rots in de fiscale branding!
Een belastingparadijs kunnen we u niet garanderen, maar wel uw rots in de fiscale branding!
Een belastingparadijs kunnen we u niet garanderen, maar wel uw rots in de fiscale branding!
Een belastingparadijs kunnen we u niet garanderen, maar wel uw rots in de fiscale branding!
Een belastingparadijs kunnen we u niet garanderen, maar wel uw rots in de fiscale branding!
Een belastingparadijs kunnen we u niet garanderen, maar wel uw rots in de fiscale branding!
Een belastingparadijs kunnen we u niet garanderen, maar wel uw rots in de fiscale branding!
Een belastingparadijs kunnen we u niet garanderen, maar wel uw rots in de fiscale branding!
Een belastingparadijs kunnen we u niet garanderen, maar wel uw rots in de fiscale branding!
Een belastingparadijs kunnen we u niet garanderen, maar wel uw rots in de fiscale branding!
Een belastingparadijs kunnen we u niet garanderen, maar wel uw rots in de fiscale branding!

Een meerderheid van de Eerste Kamer is 10 juni akkoord gegaan met het wetsvoorstel Werk en Zekerheid. Hieronder staan de belangrijkste maatregelen met de datum van inwerkingtreding voor u op een rijtje:

Maatregelen Wet Werk en Zekerheid

Per 1 januari 2015

 • U mag geen proeftijd meer opnemen in een tijdelijk contract van zes maanden of korter.
 • U mag alleen een concurrentiebeding opnemen in een tijdelijk contract als dit noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen.
 • Werknemers met een contract van zes maanden of langer moet u uiterlijk een maand van tevoren schriftelijk laten weten of u het contract gaat verlengen en zo ja, onder welke voorwaarden.
 • De regels voor de loondoorbetaling bij oproepkrachten worden strenger.

Per 1 juli 2015

 • De ketenbepaling wordt verkort. Een werknemer heeft straks al na twee jaar (of drie tijdelijke contracten) recht op een vast dienstverband.
 • Er komen twee vaste ontslagroutes die afhankelijk zijn van de reden van ontslag. Voor ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurend ziekteverzuim moet u straks bij het UWV zijn. Voor ontslag vanwege persoonlijke redenen of een verstoorde arbeidsrelatie kunt u een ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter.
 • U moet aan werknemers die uit dienst treden en een dienstverband van twee jaar of langer hebben gehad een transistievergoeding betalen. De werknemer gebruikt deze transitievergoeding voor (om)scholing naar ander werk of outplacement om een andere baan of beroep te krijgen. De transitievergoeding is afhankelijk van het aantal jaren dat de werknemer bij u in dienst is geweest.
 • Er komt een wettelijk scholingsrecht voor werknemers.

Per 1 januari 2016

 • De maximale duur van de WW-uitkering wordt geleidelijk verkort van 38 maanden naar 24 maanden.

 

Indien u vragen heeft over dit onderwerp of advies wilt, dan zijn wij u graag van dienst. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Wat zijn de gevolgen voor mijn belastingen?

Vanaf 2015 vervallen de volgende kortingen en aftrekpost voor de inkomstenbelasting:

 • alleenstaandeouderkorting
 • ouderschapsverlofkorting
 • aftrek voor uitgaven levensonderhoud van kinderen

In principe past de belastingdienst uw voorlopige aanslag 2015 voor u aan. U kunt de voorlopige aanslag door ons laten controleren of dit daadwerkelijk (juist) gebeurd is.

Wat zijn de gevolgen voor mijn toeslagen?

Als alleenstaande ouder kunt u vanaf 2015 misschien meer kindgebonden budget krijgen. In principe past de belastingdienst uw kindgebonden budget over 2015 voor u aan. U kunt de toeslagen door ons laten controleren of dit daadwerkelijk (juist) gebeurd is.

Andere regeling!

Er zijn meer regelingen voor ouders die vanaf 2015 veranderen, zoals de kinderbijslag, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. De overige regelingen verdwijnen of gaan op in andere regelingen.

 

Indien u vragen heeft over dit onderwerp of u wil advies, dan zijn wij u graag van dienst. Neem vrijblijvend contact met ons op.

   
© Tax Heaven