Een belastingparadijs kunnen we u niet garanderen, maar wel uw rots in de fiscale branding!
Een belastingparadijs kunnen we u niet garanderen, maar wel uw rots in de fiscale branding!
Een belastingparadijs kunnen we u niet garanderen, maar wel uw rots in de fiscale branding!
Een belastingparadijs kunnen we u niet garanderen, maar wel uw rots in de fiscale branding!
Een belastingparadijs kunnen we u niet garanderen, maar wel uw rots in de fiscale branding!
Een belastingparadijs kunnen we u niet garanderen, maar wel uw rots in de fiscale branding!
Een belastingparadijs kunnen we u niet garanderen, maar wel uw rots in de fiscale branding!
Een belastingparadijs kunnen we u niet garanderen, maar wel uw rots in de fiscale branding!
Een belastingparadijs kunnen we u niet garanderen, maar wel uw rots in de fiscale branding!
Een belastingparadijs kunnen we u niet garanderen, maar wel uw rots in de fiscale branding!
Een belastingparadijs kunnen we u niet garanderen, maar wel uw rots in de fiscale branding!
Een belastingparadijs kunnen we u niet garanderen, maar wel uw rots in de fiscale branding!
Een belastingparadijs kunnen we u niet garanderen, maar wel uw rots in de fiscale branding!
Een belastingparadijs kunnen we u niet garanderen, maar wel uw rots in de fiscale branding!
Een belastingparadijs kunnen we u niet garanderen, maar wel uw rots in de fiscale branding!
Een belastingparadijs kunnen we u niet garanderen, maar wel uw rots in de fiscale branding!
Een belastingparadijs kunnen we u niet garanderen, maar wel uw rots in de fiscale branding!

Per 1 januari 2017 wordt de garantieverklaring voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) herzien.

Uitzondering op normale deadline voor bestaande eigenrisicodragers

Werkgevers die nu eigenrisicodrager zijn voor de WGA-vast en in 2017 eigenrisicodrager willen blijven voor de complete WGA, hoeven hun nieuwe garantieverklaring pas op 31 december 2016 in te dienen. Voor hen wordt een uitzondering gemaakt op de reguliere deadline.

UWV en de Belastingdienst hebben er geen bezwaar tegen om bestaande eigenrisicodragers voor de WGA-vast tot 31 december 2016 de tijd te geven om met een nieuwe garantieverklaring te komen. Een nieuwe verklaring is nodig omdat eigenrisicodragers per 2017 alleen het risico voor de hele Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) kunnen dragen, dus zowel WGA-vast als WGA-flex. Dat betekent dat de bank of verzekeraar een nieuwe garantieverklaring moet invullen voor het complete risico. Het is niet toegestaan om een aanvullende verklaring in te dienen die de garantie uitbreidt van WGA-vast naar WGA-totaal.

Normale deadline voor nieuwe eigenrisicodragers

Voor werkgevers die per 2017 voor het eerst zelf het WGA-risico willen dragen, blijft de normale deadline uit de Wet financiering sociale verzekeringen (WFSV) van kracht. Die stelt dat een aanvraag om per 1 januari 2017 eigenrisicodrager te worden, 13 weken vóór de ingangsdatum – inclusief garantieverklaring – moet zijn ingediend. Dezelfde deadline geldt voor huidige eigenrisicodragers voor de WGA-vast die per 2017 willen terugkeren naar de publieke verzekering van UWV. Voor deze werkgevers geldt dat zij een nieuwe keuze maken.

 

Indien u vragen heeft over dit onderwerp of advies wilt, dan zijn wij u graag van dienst. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Per 1 juli 2015 vervalt het lage Btw-tarief voor arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen die ouder zijn dan 2 jaar. Als u nog wilt profiteren van het lage tarief van 6% moet u ervoor zorgen dat de werkzaamheden voor 1 juli zijn afgerond. Het lage Btw-tarief blijft wel van toepassing voor het schilderen, stucadoren en isoleren van de woning.

Per 1 maart 2013 werd het Btw-tarief op de arbeidskosten tijdelijk verlaagd van 21% naar 6%. De tijdelijke verlaging moest de bouw-en woningmarkt ondersteunen en de bouwsector een impuls geven. Om nog gebruik te kunnen maken van het lage tarief, moeten de werkzaamheden voor 1 juli 2015 worden afgerond. Voor werkzaamheden die na 30 juni 2015 worden afgerond, geldt het Btw-tarief van 21%. Het tarief van 21% geldt ook als voor 1 juli 2015 vooruitbetalingen zijn gedaan voor werkzaamheden die na 30 juni 2015 worden afgerond.

Het 6% Btw-tarief blijft -  ook na 30 juni 2015 - van toepassing op het schilderen en stucadoren van woningen ouder dan twee jaar en het aanbrengen van isolatiematerialen aan deze woningen. Dit zijn dus geen tijdelijke verlaagde tarieven.

 

Indien u vragen heeft over dit onderwerp of advies wilt, dan zijn wij u graag van dienst. Neem vrijblijvend contact met ons op.

   
© Tax Heaven